Splošni pogoji vadbe

  1. Vse zadeve v KARATE & TAI CHI CHUAN ŠOLI KIMON bom urejal-a osebno ali pisno. S svojim podpisom na izjavi dovoljujem, da navedene podatke v skladu z zakonom uporabite za namen evidence in obveščanja.
  2. Predčasno prekinitev vadbe pred koncem šolskega leta mora učenec z utemeljenim razlogom in uradnim dokazilom sporočiti osebno ali pisno. (bolezen nad 30 dni, selitev iz kraja bivanja, višja sila…)
  3. Ob prekinitvi vadbe pred koncem tekočega šolskega leta mora učenec-ka, ali starši mladoletnih, o prekinitvi pisno obvestiti učitelja do 15. dne v mesecu in poravnati vse stroške, vključno z obrokom za zadnji mesec vadbe. Status učenca preneha z dnem izpisa ali 30. dan od zadnjega obiska vadbe.
  4. Krajšo odsotnost z vadbe, potovanja, tabori, ekskurzije, šola v naravi in podobno, morajo starši šoloobveznih in mladoletnih učenk – cev opravičil telefonsko, pisno ali v elektronski obliki. Občasno odsotnost, zaradi bolezni, lahko vsi učenci-ke, kadarkoli, nadomestijo z vadbo v drugi skupini ali šoli. Mesečna vadnina se v primeru zgoraj navedenih, krajših odsotnosti iz osebnih razlogov ne zmanjšuje. Po predhodnem dogovoru lahko učenec-ka poravna tudi posamezno vadbeno uro.
  5. Aktivnosti na vseh programih se izvajajo na lastno odgovornost. Od organizatorja nihče ne more zahtevati nikakršne odškodnine. O poškodbah in boleznih se pred vadbo posvetujte z osebnim zdravnikom ter jih vpišite v evidenčni ali vpisni list. V primeru slabega počutja na vadbi, takoj prekinite z aktivnostjo in se javite učitelju.
  6. Med vadbo ne motim drugih, jih spoštujem ter se trudim po svojih najboljših močeh. S svojimi predlogi in kritikami lahko pomagam pri dvigovanju kvalitete vseh programov vadbe.
  7. V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)/ZVOP – 1 UPB1/ dovoljujem, da se moji osebni podatki lahko uporabljajo za vodenje evidenc, prijav na tekmovanja, storitev knjiženja in aktivnosti v zvezi z vadbo, na katero sem se prijavil.
  8. Nepreklicno dovoljujem, da se moje slike, posnetki in slikovni material, s treningov, tekmovanj, seminarjev in vseh prireditev, lahko uporabljajo za promocijo in se javno objavijo.

   Želimo Vam uspešno vadbo!                                                 Karate & Tai chi šola Kimon